Lees hier alles over het ontwikkelproces van Exa.men

Onze examens voldoen aan de wettelijke eisen: ze zijn valide, betrouwbaar en uitvoerbaar. We kunnen de kwaliteit van onze examens waarborgen doordat we altijd een zorgvuldig ontwikkelproces doorlopen. Mede dankzij ons ontwikkelproces zijn wij ook een gecertificeerde examenleverancier, met gecertificeerde examenproducten. 

Er zijn verschillende personen betrokken bij de ontwikkeling van een examen:

  • Kernconstructeur (medewerker Exa.men)
  • Toetsdeskundig constructeur (medewerker Exa.men)
  • Inhoudsdeskundig constructeur (iemand uit het onderwijs en/of bedrijfsleven)
  • Toetsdeskundig vaststeller (onafhankelijk)
  • Inhoudsdeskundig vaststeller (iemand uit het onderwijs en/of bedrijfsleven, onafhankelijk)

Het ontwikkelproces in 4 stappen

Ons ontwikkelproces bestaat uit 4 stappen: de constructie van het basisontwerp, het vaststellen van het basisontwerp, de constructie van het examen en het vaststellen van het examen. We leggen iedere stap individueel aan je uit.

Stap 1: de constructie van het basisontwerp

De eerste stap van het ontwikkelproces is de constructie van het basisontwerp. Hierbij kiest een toetsdeskundig constructeur één of meerdere beoordelingsvormen. Voor veel examens is dit een verslag of vlog, maar er zijn meer beoordelingsvormen mogelijk, zoals:

Bij het kiezen van de beoordelingsvormen betrekken we ook een docent uit het onderwijs die ervaring heeft met het uitvoeren van examens, en een inhoudsdeskundig constructeur uit het werkveld. Op deze manier kunnen we garanderen dat het examen goed aansluit bij het onderwijs en de praktijk.

Stap 2: het vaststellen van het basisontwerp

Het basisontwerp staat klaar, en de vervolgstap is een controle van de kwaliteit. Deze controle wordt uitgevoerd door twee onafhankelijke vaststellers. Wanneer het basisontwerp aan de kwaliteitseisen voldoet, wordt het vastgesteld.

Stap 3: de constructie van het examen

Na de vaststelling van het basisontwerp kan de daadwerkelijke constructie van het examen starten. In deze stap kijken de docent en inhoudsdeskundige constructeur opnieuw mee met de toetsdeskundig constructeur. Het examen bestaat, naast het basisontwerp, ook uit de exameninstructie voor de kandidaat, de exameninstructie voor de beoordelaar en het beoordelingsformulier. Op dit punt worden ook de rubrics (criteria) in het beoordelingsformulier ontwikkeld. Die vormen als het ware de ruggengraat van het examen: wat moet de kandidaat precies kennen en kunnen om te slagen voor het examen? Met het formuleren van een heldere opdracht voor de kandidaat, en duidelijke criteria voor de beoordelaar, zorgen we ervoor dat examen goed uitvoerbaar is.

Stap 4: het vaststellen van het examen

Tot slot worden de examendocumenten vastgesteld door de onafhankelijke vaststellers. Hierna is het examen klaar om geleverd te worden aan onderwijsinstellingen! De afname, registratie en interne evaluatie ligt nu in hun handen.

Continu verbeteren 

Naast het ontwikkelen van examens blijven we altijd bezig met verbeteringen. Bij Exa.men zijn we dus altijd in beweging. We voeren bijvoorbeeld regelmatig gesprekken met beoordelaars, docenten en examencommissies, waarin zij hun ervaringen en feedback met ons delen. Ook jouw feedback is altijd welkom! We verwerken deze feedback jaarlijks. Ook voeren we jaarlijks een interne audit uit, om processen en examens nog verder te verbeteren. Zo zorgen we er samen voor dat examens valide, betrouwbaar en uitvoerbaar blijven!

Bekijk de video hieronder om te weten hoe ons gehele examenproces eruit ziet:

Jouw diploma in de blockchain

jouw diploma in de blockchain

Gevoelige data veilig opslaan en delen

Zodra je je diploma behaalt, bewaar je een fysiek exemplaar in huis. Wanneer je dit nodig hebt moet je het vaak eerst nog afstoffen – als je het überhaupt al kunt vinden. Je kunt ook het diplomaregister van DUO raadplegen, of je vroegere onderwijsinstelling vragen om een gewaarmerkte kopie. Dit laatste is straks echter niet meer mogelijk door de aangescherpte privacyregels. Je onderwijsinstelling mag namelijk geen onnodige data meer over jou bewaren. Om gevoelige data (zoals diploma’s) veilig te kunnen opslaan en delen zijn er al verschillende individuele initiatieven. Echter is er ook een Europees project gestart, genaamd European Blockchain Services Infrastructure (EBSI)‘, wat een grensoverstijgende blockchain oplossing biedt.

Blockchain maakt diploma’s toegankelijk

Globaal gezegd is blockchain een technologie waarmee informatie versleuteld wordt, en bij verschillende partijen (decentraal) wordt opgeslagen. Deze opgeslagen informatie kan alleen worden aangepast, verwijderd of gedeeld door de rechtmatige eigenaar, en niet door de partijen waarbij het opgeslagen is. Dit is ideaal voor diploma’s! Zo kan namelijk elke toekomstige onderwijsinstelling of werkgever eenvoudig jouw diploma’s en certificaten verifiëren, zonder dat jouw onderwijsinstelling uitgebreide records over jou hoeft te bewaren. Het is als het ware een publiek toegankelijke databank waarbij jij als rechtmatige eigenaar de controle hebt.

Bekijk in deze video een voorbeeld van hoe dat eruit kan zien:

https://www.youtube.com/watch?v=m2uj7fgb2JI

Valse en vermiste diploma’s voorkomen

Door diploma’s op te slaan in blockchain wordt ook vervalsing en vermissing van diploma’s voorkomen. Want hoewel een papieren diploma vervalst kan worden, is dit in de blockchain onmogelijk. Daarbij komt het voordeel dat een diploma in de blockchain niet kwijtgeraakt kan worden. De rechtmatige eigenaar kan het diploma altijd inzien en delen.

Een ‘leven lang leren’ inzichtelijk maken

Naast toegankelijkheid en veiligheid van (traditionele) diploma’s, kan blockchain ook concrete resultaten tonen van de manier waarop mensen bezig zijn met een ‘leven lang leren’. Studenten en werkenden doen namelijk ervaring op bij verschillende onderwijsinstellingen en organisaties. Veel van deze ervaring wordt niet bekroond met een traditioneel diploma, maar met een vorm van micro-credentials, zoals bijvoorbeeld credits, een certificaat, een bewijs van deelname of een erkenning van verworven competenties. Wanneer al deze micro-credentials via blockchain inzichtelijk worden, kan iedereen aantonen dat ze zich continue blijven ontwikkelen. Zo wordt ‘een leven lang leren’ inzichtelijk gemaakt!

Het diplomeren van de toekomst

Eerder schreven we al over het examineren van de toekomst. Maar we denken ook graag na over wat er ná het behalen van een examen gebeurt. Want zodra een diploma verstrekt is, begint het eigenlijk pas. Je ontwikkeling gaat gewoon verder, en het concrete bewijs daarvan wil je veilig bewaren en delen. Daarom houden we als exa.men het EBSI project goed in de gaten. In de loop van 2020 worden de eerste resultaten uit de pilot gedeeld, en zal blijken of diploma’s in de blockchain nog in de verre toekomst liggen, of dichterbij zijn dan we denken.

Een papieren diploma zal nooit helemaal verdwijnen, al is het voor een mooie diploma-uitreiking! Wel hopen we dat diploma’s in de blockchain snel werkelijkheid gaan worden. Het zou namelijk een poort openen naar gerichter en flexibeler opleiden voor en door de arbeidsmarkt.